Pragniemy poinformować, że z dniem 1 lutego 2021 r. nasza firma zmieniła swoją lokalizację.

Obecnie zapraszamy do: Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin, tel. +48 85 663 11 45.

 20210105 TO MA mapa dojazdu IGNATKI 40 1

ZAWIADOMINIE
O ZMIANIE FORMY PRAWNEJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że HURTOWNIA TO-MA M.T.P.J. PERZYNA S.C z siedzibą przy ul. Kawaleryjskiej 19/23 pawilon C, 15-325 Białystok, podjęła uchwałę w przedmiocie przekształcenia dotychczasowej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej ze spółki cywilnej w spółkę jawną.

Nowa nazwa i dane spółki to: HURTOWNIA TO-MA PERZYNA SPÓŁKA JAWNA, ul. Kawaleryjska 19/23 pawilon C, 15-325 Białystok, NIP: 5421765441, REGON: 050390290

Datą przekształcenia tj. datą wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest dzień 09.10.2020 r.

Przekształcenie Spółki nastąpiło w trybie art. 26 paragraf 4 i 5, Kodeksu Spółek Handlowych. W wyniku przekształcenia HURTOWNIA TO-MA PERZYNA SPÓŁKA JAWNA , z dniem rejestracji w KRS wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki cywilnej (sukcesja generalna), tj. będzie kontynuowała działalność spółki przekształconej i będzie pozostawała w zakresie tych samych praw i obowiązków, jakie przysługiwały spółce przekształconej (art. 553 ksh).

Ponadto informujemy, że:

  • nie zmienia się NIP i REGON Spółki
  • nie ulegają zmianie: adres korespondencyjny, numery telefonów, adresy e-mail
  • nie zmieniają się osoby współpracujące z Państwem
  • pozostają bez zmian rachunki bankowe

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zamieszczenie prawidłowej nazwy spółki tj: HURTOWNIA TO-MA PERZYNA SPÓŁKA JAWNA, we wszystkich dokumentach wystawianych od dnia rejestracji przekształcenia w KRS.

Za ewentualne problemy z góry przepraszamy, licząc na dalszą, dobrą współpracę.

HURTOWNIA TO-MA

2019 loga grey

 

<